eBerza
Jezik
(08-10-2018)- Elektronsko poslovanje; e-poslovanje; e-trgovina; eberza

 

Značaj elektronskog poslovanja za jednu firmu

Implementacija elektronskog poslovanja (e-poslovanje, e-trgovina) u firmi uslov je prisustva na evropskom i svetskom tržištu.

U svim državama ovog sveta, e-poslovanje je od značaja za opstanak domaćih industrija u uslovima sve globalnijeg međunarodnog okruženja. Internet i mogućnost interaktivnog odnosa sa potencijalnim potrošačima osnova su dobre informisanosti ponuđača o karakteristikama proizvoda koji se traže. Elektronski model poslovanja postaje uslovom saradnje sa stranim partnerima i prisustva na svetskom tržištu. Zato, ovaj segment povezivanja sa svetom ne bi smeo biti zanemaren u uslovima poslovanja svake firme.

 

(27-08-2018)- Barijere elektronskog poslovanja

 

Koje su barijere primene elektronskog poslovanja ?

Barijere elektronskog poslovanja i elektronske trgovine (kao užeg pojma elektronskog poslovanja) na nivou firme mogu biti različite.

Navešćemo samo osnovne, dostupnost kvalitetnih računara, brzog i stabilnog interneta, visoki troškovi uvođenja ove vrste poslovanja u firmi, odnosno neznanje, skup kadar, troškovi kreiranja i održavanja sajta. Postavljanje web prezentacije nikako ne znači da je posao oko interneta i elektronskog poslovanja i elektronske trgovine završen i da će se, samo na osnovu toga ostvariti neka finansijska korist, po principu sedi i čekaj.

Naprotiv, tek počinje...

(28-08-2018)- Mogućnosti eBerze

 

Višestruke mogućnosti korišćenja eBerze!

Na eBerzi se ne obavlja samo trgovina (e-trgovina), već i traženje informacija, poslovna saradnja i otkrivanje novih poslovnih mogućnosti (e-poslovanje).

eBerza je mogućnost da kao pojedinačna firma ili preduzetnik proizvodite lokalno za globalno tržište, neograničenom broju partnera ili kupaca, bez raznih posrednika. Komunicira se direktno sa kupcima i imate direktan pristup udaljenim tržištima i smanjene troškove ulaska na ta tržišta.

Online zajednica omogućuje korisnicima/kupcima da mogu zajedno da kupuju iako su locirani na geografski različitim mestima sa varijantom „jedan na jedan“ i/ili objedinjavanjem više manjih nezavisnih zahteva za kupovinom dostignu željene količine i popuste.

Zato, iskoristite mogućnosti portala eBerza.

(02-10-2018)- Uštede u e-trgovini

 

Odnos velike kompanije – male kompanije u e-poslovanju

Malim firmama e - poslovanje omogućava prisustvo na tržištu globalnih dimenzija i prevazilaženje regionalne / lokalne izolovanosti, smanjivanje važnosti veličine kompanije, kreiranje novih mogućnosti poslovanja i smanjuje troškove poslovanja.

(03-09-2018)- Virtuelna zajednica; Internet zajednica

 

Veb sajt eBerza kao deo virtuelne - internet zajednica !

Veb sajt eBerza kao deo virtuelne - internet zajednica na jednom mestu okuplja potrebe, želje i ideje velikog broja članova.

Time pruža mogućnost ponuđačima (proizvođači, trgovci na veliko i malo, pružaocima usluga...) da na tom mestu prodaju više, a članovima te virtuelne zajednice je otvorena mogućnost da snagom udruženih kupaca ostvare veće popuste.

Na eBerzi se ne obavlja samo trgovina (e-trgovina), već i traženje informacija, poslovna saradnja i otkrivanje novih poslovnih mogućnosti (e-poslovanje). Stvorili smo mogućnost da kao pojedinačna firma ili preduzetnik proizvodite lokalno za globalno tržište, neograničenom broju partnera ili kupaca, bez raznih posrednika. Ukidanjem posrednika, komunicirate direktno sa kupcima i imate direktan pristup udaljenim tržištima i smanjene troškove ulaska na ta tržišta.

(06-09-2018)- Društvene mreže u elektronskoj trgovini

 

Uloga društvenih mreža u elektronskoj trgovini

Društvene mreže i slične zajednice privlače veliki broj članova, brzo se šire i predstavljaju veliku priliku za dimenzioniranje elektronskog poslovanja preko portala eBerza.

Sami korisnici kreiraju zajednicu putem društvenih mreža, povezivanjem sa prijateljima, poslovnim partnerima ili drugim pojedincima istih interesovanja, i odatle cenu.

Stvorena je mogućnost da zainteresovani Korisnik/Kupac na jednostavan način pronađe firmu, da on dosegne do većeg broja eventualno zainteresovanih Kupaca, on ostvaruje vezu sa zainteresovanim Korisnicima/Kupcima, on - Korisnik/Kupac radi promociju vaše firme, on stvara vaš online kredibilitet, on deli kvalitetne besplatne informacije o vašoj firmi, a koje će zainteresovati Korisnike/Kupce da zapamte vašu firmu, proizvod/uslugu, jednostavno - on dovodi kupce.

(13-09-2018)- Poverenje u e-poslovanju; Poverenje u elektronskom poslovanju

 

Poverenje kada je reč o preporukama u elektronskom poslovanju

Poverenje se realizuje kada se Korisnik/Kupac poveže online sa svojim prijateljima preko društvenih mreža i oni pokrenu uživo zajedničko iskustvo kupovanja u kome se kroz međusobni razgovor, preporuke, dolazi do konačne odluke o kupovini, slično kao u stvarnom životu.

Na eBerzi sa tehnologijom kao što je „remote webpage sharing“ i online četovanje, korisnici mogu zajedno da kupuju iako su locirani na geografski različitim mestima. Online zajednica omogućuje korisnicima da dobiju savet / preporuku / molbu / zahtev od pojedinaca kojima veruju, pronađu robu ili usluge i onda ih kupe.

(26-09-2018)- Social shopping; Društvene kupovine

 

Osećaj uživanja što ste informaciju ili mišljenje podelili sa prijateljima

eBerza je primer društvene trgovine/kupovine (social shopping) kao metoda e-trgovine gde se prijatelji kupca uključuju u procesa kupovine.

Iako je pojedinac u nezavisnom/samostalnom procesu kupovine kreira se utisak socijalne interakcije koja se inače stvara između prijatelja koji su zajednički krenuli u fizičku prodavnicu da kupuju robu. Članovi zajednice komuniciraju, razgovaraju oko kupovine sa prijateljima i ljudima koje poznaju.

Odatle na eBerzi taj „Osećaj uživanja što ste informaciju ili mišljenje podelili sa prijateljima“.

(02-10-2018)- Uštede u e-poslovanju

 

Odnos e - poslovanje i eBerza

Malim firmama e - poslovanje i eBerza omogućuju da izbegnete troškove vezane za izgradnu / zakup i održavanje fizičkih prodavnica, troškove vezane za izgradnju i održavanje web stranica i marketinga.

Pružaju značajne uštede u vezi s putovanjima, telefonskim razgovorima, kopijama dokumenata, troškovima štampe i distribucije / slanja kataloga, prilagođavanje prodajnim kanalima, zapošljavanje nove radne snage vezane za ove aktivnosti ...itd!

(10-10-2018)- Prednosti elektronskog poslovanja

 

Koje su prednosti primene elektronskog poslovanja i prisustva na portalu eBerza?

Elektronsko poslovanje omogućuje kompanijama i preduzetnicima lakšu reintegraciju u evropsko i svetsko tržište. Omogućava potpunu nezavisnost o lokaciji.

Transakciju je moguće obaviti s bilo kog mesta u svetu, bez obzira na doba dana, 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini. Pristupate globalnom tržištu, što bi mnogo teže ostvarili na bilo koji drugi način, prodajete i plasirate svoje proizvode i usluge na globalnom tržištu. U svakom trenutku je moguće ostvariti uvid u sve trenutno učinjene ponude.

Dobrodošli na www.eberzu.rs 

(15-10-2018)- Nepostojanje obaveze evidentianja prometa preko fiskalne kase; fuskalna kasa i prodaja robe putem interneta

 

Nepostojanje obaveze evidentianja prometa preko fiskalne kase prilikom prodaje robe putem interneta pri čemu bi se isporuka i naplata isporučene robe vršila preko pošte, post express-a ili neke druge kurirske službe

"...kada privredni subjekat, koji pored svoje osnovne delatnosti 47.59 (Trgovina na malo nameštajem, opremom za osvetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u speeijalizovanim prodavnicama) koja nije izuzeta, odnosno oslobođena od obaveze evidentiranja prometa preko fiksalne kase, vrši prodaju dobara posredstvom interneta u okviru delatnosti 47.91 (Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta), pri čemu se isporuka dobara vrši preko privrednih sbjekata čija delatnost spada u oblast delatnosti 53 (Poštanske aktivnosti), shodno Uredbi o Klasifikaciji delatnoti („Sl. glasnik RS“, br. 54/2010), odnosno putem Pošte, Post express-a ili neke druge registrovane kurirske službe, nije dužan da tako ostvaren promet evidentira preko fiskalne kase.

Napominjemo da je privredni subjekat dužan da pre otpočinjanja obavljanja navedene deltnosti donesee Odluku o otpočinjanju obvljanja iste.

Prema tome, kada privredni subjekat „A“ iz centralnog skladišta iz inosranstva vrši uvoz robe, pri čemu, kako se navodi u dopisu, maloprodaja privrednog subjekta „A“ nema dodirnih tačaka sa kupcima, već privredni subjekat „A“ samostalno vrši isporuka dobara do krajnjih kupaca, tako ostvaren promet dužan je da evidentir preko fiskalne kase.

Takođe Vas obaveštavamo da se po pitaanju obaveze vođenja trgovačke knjige prilikom obavljanja delatnosti 47.91 (Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta) obratite Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacije kao resorno nadležnom ministarstvu po navedenom pitanju".

Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srbije, br. 011-00-01422/2015-04 od 1.6.2018. godine.

(18-10-2018)- Pravilnik o registru pravnih shvatanja; Zakon o izvršenju i obezbeđenju

 

Pravilnik o registru pravnih shvatanja na osnovu Zakona o izvršenju i obezbeđenju

 

Rizik od naplate potraživanja u poslovanju je čest problem koji ako se ne reši mirnim putem, rešava se prinudnim namirenjem potraživanja pred sudom odnosno angažovanjem javnih izvršitelja. Pokretanje i vođenje izvršnog postupka je zakonom predviđen i predstavlja sistem pravnih normi koje uređuju procesne i materijalnopravne aspekte prinudnog – pojedinačnog izvršenja određenog potraživanja. Međutim, da bi ovaj postupak bio brz i efikasan dobro je unapred poznavati pravne stavove i mišljenja organa koji treba da sprovedu ovaj postupak.

U "Službeni glasnik RS", br. 74/2018 objavljen je Pravilnik o registru pravnih shvatanja, na osnovu člana 518. Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Službeni glasnik RS", br. 106/15, 106/16 - autentično tumačenje i 113/17 - autentično tumačenje) i člana 36. stav 1. tačka 14) i 22) Statuta Komore javnih izvršitelja ("Službeni glasnik RS", broj 105/16).

Na osnovu ovog pravilnika u Komori javnih izvršitelja Republike Srbije uvodi se registar pravnih shvatanja u koji se u sažetom obliku unose pravni stavovi i mišljenja, izraženi u odlukama suda ili aktima drugih organa u pojedinim predmetima izvršenja i obezbeđenja, a koji su od značaja za javnoizvršiteljsku praksu. Registar pravnih shvatanja vodi se odvojeno za svako sredstvo izvršenja i obezbeđenja, hronološkim redom.

U Komori se kao posebni registri vode i registri za pravna shvatanja, izražena u aktima i odlukama: Vrhovnog kasacionog suda, Ustavnog suda, Evropskog suda za ljudska prava, Ministarstva pravde, Republičkog geodetskog zavoda i Poreske uprave, a koji se odnose na izvršni postupak i postupak obezbeđenja.

Upisana pravna shvatanja mogu se objaviti u biltenu Komore ili na internet stranici Komore (http://www.komoraizvrsitelja.rs/ ).

Ako želite da Vam pošaljemo skeniranu stranu "Službeni glasnik RS", br. 74/2018” na kojoj je objavljen “Pravilnik o registru pravnih shvatanja”, molimo Vas da nam se obratite preko http://www.eberza.rs/page/store_view/Contact%20Us .

(16-11-2018)- Instant transfera odobrenja; Instant plaćanja

 

Odluka o opštim pravilima za izvršavanje Instant transfera odobrenja

 

Odlukom je uređen novi način plaćanja koji ima za cilj da odmah ili za nekoliko sekundi obezbedi izvršenje plaćanja robe ili usluga, 24 časa dnevno svaki dan u godini (i radnog i neradnog dana).

Početak primene sistema instant plaćanja koji će omogućiti prenos novca sa računa na račun non – stop tokom 365 dana u godini je 22. oktobar, a banke koje budu pružale usluge instant plaćanja biće u obavezi da navedeno omoguće najkasnije do 1. aprila 2019. godine.

Pod Instant transferom odobrenja se smatra domaća platna transakcija u dinarima koja se izvršava transferom odobrenja koji platilac može inicirati u bilo koje doba dana tokom svakog dana u godini i kod kojeg se prenos novčanih sredstava na platni račun primaoca plaćanja izvršava na način i u rokovima utvrđenim ovom odlukom. Ovaj instrument ne može se koristiti za domaće platne transakcije u devizama.

U novouvedenim obrascima platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima dodato/ostavljeno prazno mesto (boks) naloga za uplatu i naloga za prenos neophodno je štiklirati, ukoliko se radi o instant transferu odobrenja. Svi nalozi dati na iznos ispod 300.000 dinara smatraju se instant transferima odobrenja.

(03-11-2018)- Paritet DAP; „Incoterms 2010“ pravila Međunarodne trgovinske komore (MTK)

 

Paritet DAP - „Incoterms 2010“ pravila Međunarodne trgovinske komore (MTK)

Prema „Incoterms 2010“ pravilima Međunarodne trgovinske komore (MTK) paritet DAP (Delivered at Place – insert named palce of destination/Isporučeno u mestu – uneti imenovano mesto odredišta) znači da prodavac vrši isporuku kada je roba stavljena na raspolaganje kupcu na prispelom prevoznom sredstvu spremna za istovar (neistovarena) u imenovanom mestu odredišta.

Prodavac snosi sve rizike uključene u dopremu robe do navedenog mesta. Ugovornim stranama se savetuje da definišu što je jasnije moguće tačku unutar ugovorenog mesta odredišta, jer rizici od te tačke padaju na teret prodavca.

Paritet DAP obavezuju prodavca da ocarini robu za izvoz, ali prodavac nema obavezu da ocarini robu za uvoz, da plati uvozne carinske dažbine ili da obavlja uvozne carinske formalnosti. Ukoliko ugovorne strane žele da prodavac ocarini robu za izvoz, da plati uvozne carinske dažbine ili da obavlja uvozne carinske formalnosti, treba da koriste paritet DDP.

Paritet DAP se može koristiti nezavisno od vida transporta uključujući i multimodalni transport.

(16-11-2018)- Zakon o zaštiti podataka o ličnosti; Personalizacija podataka o klijentima

 

Personalizacija podataka o klijentima za potrebe firme i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Istraživanje tržišta i personalizacija podataka o klijentima, pomaže firmama da unaprede veze sa potrošačima, partnerima i dobavljačima. Na bazi podataka o klijentima, njihovoj demografiji, potrošnji, njihovom životnom stilu - analizom kroz formule koje su kreirane u nauci o ponašanju, prikupljaju se podaci o tome šta im je zaista potrebno.

Međutim, prikupljanje i analiza podataka o klijentima – fizičkim licima podleže zakonskoj regulativi koja se mora imati u vidu, ne samo zbog društveno odgovornog ponašanja već i zvog visokih novčanih kazni.

U “Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 87/2018 od 13.11.2018 godine, objavljen je Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

Ovim zakonom uređuje se pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodni protok takvih podataka, načela obrade, prava lica na koje se podaci odnose, obaveze rukovalaca i obrađivača podataka o ličnosti, kodeks postupanja, prenos podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, pravna sredstva, odgovornost i kazne u slučaju povrede prava fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti, kao i posebni slučajevi obrade.

(25-11-2018)- Zakon o zaštiti potrošača; Odustanak od ugovora zaključenog na daljinu

 

Pravo trgovca da bliže uredi uslove i postupak za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu sa fizičkim licem

Zakon o zaštiti potrošača (član 28.) predvideo je pravo na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, u roku od 14 dana bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz člana 34. i 35. ovog zakona.

Zakonom  je propisana obaveza trgovca da pre zaključenja ugovora na daljinu, potrošača na jasan i razumljiv način obavestiti o uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora u skladu sa članom 28. ovog zakona.

Uslove i postupak za ostavrivanje prava na odustanak, trgovac može bliže urediti u predugovorno obaveštenju/opštim uslovima ugovora, vodeći računa o pojedinostima koje Zakon uređuje.

Trgovac je dužan da pre zaključenja ugovora potrošača obavesti ne samo o njegovom pravu na odustanak od ugovora u roku od 14 dana, već i o tome da potrošač odgovara za umanjenu vrednost robe, kao i da trgovac u tom slučaju ne vrši povraćaj celokupnog iznosa novca potrošaču, već se taj iznos umanjuje. U predugovornom obaveštenju trgovac može propisati da zadržava pravo da nakon povraćaja proizoda od potrošača utvrditi da li je vrednost proizvoda umanjena i kolika je vrednost umanjena, i na osnovu čega se vrši i umanjenje novčanog izosa koji se vraća potrošaču. Trgovac može propisati u predugovornom obaveštenju da je potrošač dužan da prilikom odustanka od ugovora robu vrati u originalnoj ambalaži.

Ne može svaka roba/usluga kupljena na daljinu vratiti trgovcu zbog predomišljaja, odnosno da se pravo na odustanak ne primenjuje apsolutno uvek, bez ograničenja. U članu 37. Zakona pripisani su izuzeci od prava na odustanak od ugovora, važno je da o tome postoji informacija u predugovornom obaveštenju.

(30-11-2018)- Promet građevinskim proizvodima; Zakon o građevinskim proizvodima

 

Pravni okvir za promet građevinskim proizvodima

Zakonom o građevinskim proizvodima (“Sl. Glasnik RS“ , br. 83/2018) stupio na snagu 6.11.2018. godine, se:

  • propisuju uslovi za stavljanje na tržište ili činjenje dostupnim na tržištu građevinskih proizvoda;
  • utvrđuju obaveze privrednih subjekata;
  • uređuje oblast građevinskih proizvoda na jedinstven način i u domaći pravni sistem prenose odredbe Uredbe EU br. 305/2011;
  • u pravni okvir infrastrukture kvaliteta uvode pojmovi koji se odnose na građevinske proizvode;
  • građevinski proizvodi na koje se odnosi Zakon razvrstavaju u 35 oblasti;
  • utvrđuje pravni osnov za donošenje tehničkih propisa;
  • utvrđuje da metode koje se koriste u propisivanju zahteva za objekte i propisi koji se odnose na bitne karakteristike građevinskih proizvoda moraju biti u skladu sa srpskim standardima kojima su Uredbom EU preuzeti harmonizovani standardi;
  • na one građevinske proizvode za koje tehnički i drugi zahtevi nisu utvrđeni srpskom tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom, primenjuju odredbe propisa kojim se uređuje opšta bezbednost proizvoda.
(08-12-2018)- Rizici poslovanja; Hedžing

 

Zaštita poslovanja korišćenjem tehnike Hedžinga

Hedžing predstavlja minimiziranje izloženosti  nepoželjnom poslovnom riziku i isto tako može da korisniku obezbedi i određeni nivo profita od investicije. Ukoliko se na pravi način ne zaštiti prilikom korišćenja  instrumenata hedžinga ili ukoliko tokom trajanja  perioda do isporuke robe i plaćanja iste značajno dođe do promena tržišnih cena može se napraviti i određeni nivo gubitka.

Rizici koji nastaju, a koji se mogu hedžovati su: rizik promene valutnih kurseva; rizik promene cene robe; rizik promene vrednosti akcija; kreditni rizik; rizik promene kamatnih stopa.

Srbija je zemlja koja je otvorena ka globalnom tržištu, turbulencije i promene koje se dešavaju lako se mogu preliti na poslovanje privrednih subjekata. Upravo iz tih razloga privredni subjekti moraju da koriste savremene finansijske instrumente prilikom poslovanja kako bi samnjili potencijalne rizike, nepredvidivost tržišta i velike oscilacije cena.

Smanjenje svih ovih vrsta rizika je hedžing.

Hedžing se može posmatrati kao određena vrsta osiguranja od rizika koji nastaje prilikom poslovanja. Kada firma odluči da koristi instrumente hedžinga, ona sebe osigurava od negativnih poslovnih događaja. Hedžing ne sprečava da se negativan događaj desi, ali ukoliko se on desi, uticaj negativnog događaja će biti smanjen i potpuno zanemarljiv.

(14-12-2018)- Jezika prezentacije; Izvoz na rusko tržište; izvoz u Nemačku; Globalno tržište;

 

Pitanje jezika prezentacije

Ukoliko Vaša kompanija planira da svoje prisustvo proširi na globalno tržište, neophodno je da sadržaj kompletnog web sajta bude preveden i prilagođen ciljnoj populaciji korisnika na određenom tržištu.

U zavisnosti od konkretnog tržišta, imajući u vidu potencijal tog tržišta i broj korisnika, zavisiće i jezik prezentacije. Preporučuje se da prezentacija bude prevedena na jedan od svetskih jezika (engleski, španski, nemački, francuski i italijanski jezik). Ovo su jezici na koje se uobičajeno prevode internet prezentacije.  

Međutim, delatnost  kompanije može biti nešto što je izrazito traženo na specifičnom tržištu. Poznato je, na primer, da se naši poljoprivredni proizvodi dosta izvoze na rusko tržište. Ovim kompanijama prevod na ruski jezik bi trebao da bude prioritet. Naši poljoprivredni proizvodi su traženi i u Nemačkoj. Uslužne, tačnije majstorko-zanatske delatnosti su tražene u zemljama evropske unije, zbog nižih cena tih usluga koje bi naše kompanije mogle da pruže. Ovde mislimo na veće projekte koji ipak mogu biti obavljeni u kraćem roku.

Iz toga razloga poželjno je sajt prevesti na jezik zemlje za koju smatrate da biste mogli biti angažovani, ili gde bi vaši proizvodi bili najtraženiji.

(25-12-2018)- Upotreba pečata;

 

Brisanje odredaba u kojima je propisana obaveza upotrebe pečata

U Službenom glasniku Republike Srbije objavljena je Uredba o izmenama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa robom („Sl. Glasniku RS“ , br. 93/2018 od 30.11.2018. godine, stupa na snagu 8.12.2018. godine).

Razlozi za donošenje ove uredbe su brisanje odredaba u kojima je propisana obaveza upotrebe pečata od strane preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava, učesnika u carinskom postupku, radi usklađivanja sa članom 25. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ , br. 36/2011, 99/2011,83/2014, - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018), koji se odnosi na upotrebu pečata u dokumentima privrednog društva i kojim je propisano da se posebnim propisom ne može društvu uvesti obaveza upotrebe pečata u poslovnim pismima i drugim dokumentima društva.

(01-01-2019)- Srećna Nova godina; Happy New Jear

 

Želimo Vam srećne novogodišnje i božićne praznike!

 

Happy New Jear!

(18-01-2019)- Obrasci dozvola; Izvršenje smrtne kazne; neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje

 

Pravilnik o obrascu i sadržini zahteva za izdavanje dozvole, obrascu dozvole i drugim obrascima koji prate izvoz i uvoz robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje

U "Službeni glasnik RS", br. 104/2018 objavljen je Pravilnik o obrascu i sadržini zahteva za izdavanje dozvole, obrascu dozvole i drugim obrascima koji prate izvoz i uvoz robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje.

 

Ovim pravilnikom propisuju se obrasci i sadržaj zahteva za izdavanje dozvole, obrazac dozvole, i drugi obrasci koji prate izvoz i uvoz robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, i to:

1) obrazac zahteva za izdavanje dozvole za izvoz robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje;

2) obrazac dozvole za izvoz robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje;

3) obrazac zahteva za izdavanje dozvole za uvoz robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje;

4) obrazac dozvole za uvoz robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje;

5) obrazac zahteva za pružanje brokerskih usluga povezanih sa robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje;

6) obrazac dozvole za pružanje brokerskih usluga povezanih sa robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje;

7) obrazac zahteva za pružanje tehničke pomoći povezane sa robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje;

8) obrazac dozvole za pružanje tehničke pomoći povezane sa robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje.

 Obrasci su štampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

(23-01-2019)- Prigovor na rad banke; Pritužba Narodnoj banci; Rok za prigovor;

 

Odluka o postupku po prigovoru i pritužbi pravnog lica

U "Službenom glasniku RS", br. 1/2019 objavljena je Odluka o postupku po prigovoru i pritužbi pravnog lica.

Ovom odlukom bliže se propisuju način podnošenja prigovora pravnog lica - klijenta banke banci i način njenog postupanja po tom prigovoru, način podnošenja pritužbe klijenta Narodnoj banci Srbije i postupanje Narodne banke Srbije po toj pritužbi, kao i druga pitanja koja se odnose na ostvarivanje zaštite prava i interesa klijenta.

Prigovor na rad banke klijent može podneti u roku od 60 dana od dana kada je saznao da je učinjena povreda njegovog prava ili pravnog interesa, a najkasnije u roku od tri godine od dana kad je ta povreda učinjena, i to: u pismenoj formi u poslovnim prostorijama banke, poštom, preko internet prezentacije banke ili elektronskom poštom (imejlom).

(17-05-2019)-Carinski postupak;Deklarisanje robe; Izvoz robe; Carinska deklaracija;Uredba o carinski dozvoljenom postupanju sa robom

CARINSKI POSTUPAK: DEKLARISANJE ROBE MANJEG EKONOMSKOG ZNAČAJA PRILIKOM IZVOZA

 

Roba koju pravno lice ili preduzetnik kao reklamni materijal ili besplatni uzorak šalje kao poštansku pošiljku u inostranstvo, smatra se  robom manjeg ekonomskog značaja.

Prema Uredbi o carinski dozvoljenom postupanju sa robom ova pošiljka mora biti deklarisana.

Potrebna dokumentacija za carinu su izjava pošiljaoca i popunjene carinske deklaracije CN22 ili CN23 (u zavisnosti od tipa i vrednosti reklamnih uzoraka).

Izjava za izvoz reklamnog materijala i uzoraka mora biti sačinjena na memorandumu pravnog lica koje pošiljku šalje u inostranstvo i podnosi se u dva originalna primerka.

Kada se nadležnoj carinskoj ispostavi podnese pošiljka koja ispunjava uslove za otpremu i popunjene carinske deklaracije predviđene za carinski postupak, smatra se da je poštanska pošiljka deklarisana za carinski postupak izvoza robe.