eBerza
Jezik
Naziv dokumenta Verzija Akcije
Virtuelno uputsvo. I deo - Kreiranje naloga 01 Preuzmite dokument
Prodavac Preuzmite dokument
Kupac Preuzmite dokument
Dobra sa kojima se ne može trgovati Preuzmite dokument
Rizici online trgovanja Preuzmite dokument
INCOTERMS 2010 Preuzmite dokument
Zaštita podataka Preuzmite dokument
Ocenjivanje Preuzmite dokument
Ograničenja oglašavanja alkoholnih pića Preuzmite dokument
Ugovor o poslovnoj saradnji sa korisnicim sajta eBerza Preuzmite dokument
Obrazac za odustanak od ugovora na daljinu za fizičko lice Preuzmite dokument
Pravilnik o korišćenju vebsajta Preuzmite dokument
Pravila poslovanja na eBerzi Preuzmite dokument
Ugovorni odnos Preuzmite dokument