eBerza : Home eBerza
Jezik
Portal eBerza - Osećaj uživanja što ste informaciju podelili sa prijateljima

Portal eBerza je javno e-tržište. Okuplja potrebe i želje, prodavci da prodaju više, a kupci da snagom “udruženih kupaca” ostvare veće popuste.
Više...Ne radi se o klasičnoj elektronskoj trgovini - već želji da se korisnicima ovog portala omogući kupovina/prodaja dobara/usluga i radova sa količinskim popustom - ali ne samo sa varijantom jedan na jedan, već da se objedini više manjih zahteva za kupovinom u jedan zajednički veći i na taj način omogući prodavcu da ostvari svoj interes odobravanje popusta na veće količine - a kupcima objedinjavanjem više manjih nabavki dostignu željene količine i popuste.

Portal eBerza omogućava udruživanje kupaca, koji objedinjuju svoju tražnju i tako udruženi utiču na postizanje povoljne cene.

Sami kupci iako su locirani na geografski različitim mestima, kreiraju i formiraju online zajednicu putem društvenih mreža, povezivanja sa prijateljima, poslovnim partnerima, članovima porodice ili drugim pojedincima istih interesovanja, i odatle cenu. Kupac (pregledom količinskog popusta i opcija kupovine) u svakom trenutku ima pregled konfiguracija i cena. Cena se formira/realizuje kada se kupci povežu online i oni pokrenu zajedničku kupovinu.

TRENUTNO U PRODAJI
Prethodno1234